" Spoločenstvo vlastníkov bytov 12 b.j. Príbovce 24"